CN / EN / RU / AR / TR / ES

Tüm Yaşam DöngüsüTCC, mühendislik projelerinin tüm yaşam döngüsü için hizmet sağlayabilir:

Ön mühendislik hizmetleri: 

Planlama danışmanlığı (genel, özel, bölgesel ve endüstri planlarının derlenmesi);

Proje danışmanlığı:

Proje finansman desteği, FEL/FEED/BEP ve Danışmanlık Hizmeti, Fabrika Yeri Seçimi ve Değerlendirmesi, Proje Uygulama Raporu, Proje Fizibilite Çalışması Raporu vb.

Değerlendirme Danışmanlığı: 

Planlama Değerlendirmesi, Fizibilite Raporu, Ön Tasarım, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Sonrası Değerlendirme, Proje Bütçesi ve Hükümetler ve İlgili Daireler Tarafından Yetkilendirilen Kesin Hesap İncelemesi.

Tüm Süreç Mühendisliği Danışmanlığı: Proje karar verme, uygulama ve işletmeye yönelik kısmi veya genel çözümler ve yönetim hizmetleri sağlamak için çoklu hizmet yöntemleri kullanılır.

Mühendislik Süreç Hizmetleri: 

Mühendislik Tasarım, Mühendislik, Tedarik ve İnşaat, Süreç Paketi Geliştirme, Ekipman ve Malzeme Tedarik, İnşaat Yönetim Hizmetleri, Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme, Mühendislik İhale Ajansı vb.

Mühendislik Katma Değerli Hizmetler: 

Devreye Alma, Start-Up Hizmeti, Marka Temsilciliği, Uluslararası Doğrudan Satın Alma, Yedek Parça Hizmeti, Ham ve Yardımcı Malzeme Temini, Ürün Satışları, Katalizör Satışları, Finansman ve Kiralama, Öz Sermaye Yatırımı vb.

whole life cycle-土语版.png